Saturday, April 7, 2018

पारिजात स्मृति दिवसको अवसरमा महिला कवि गोष्ठी सम्पन्न ।पारिजात स्मृति दिवसको सन्दर्भमा पारिजात स्मृति केन्द्रले  २०७४/१२/२३  काठमाण्डौमा एक कवि गोष्ठीको कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रमको फेसबुक लाइभ।

मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।
मातृका पोखरेलको फेसबूक वालबाट ।


No comments:

Post a Comment