Wednesday, October 17, 2012

पारिजात बालसाहित्य पाण्डुलिपि सम्मानको सूचना          २०६९ को पारिजात बालसाहित्य पाण्डुलिपि सम्मानको लागि इच्छुक नेपाली साहित्यकारहरूसित नेपाली भाषामा रचित आ–आफ्ना  बालसाहित्यका पाण्डुलिपिहरू (अप्रकाशित) यही २०६९ साल चैत्र १५ गतेभित्रमा निम्न ठेगानामा पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । सम्मानको राशि रू. १५०००।– (पन्ध्रहजार) छ ।
        
पारिजात बालसाहित्य पाण्डुलिपि सम्मान समिति

          सम्पर्क ठेगाना :-   
१.              इन्दिरा दली    C/0    स्नेह सायमी,                                              पोस्ट बक्स नं.   ३०२६     काठमाडौं                     
फो.नं.   ५–५२०९१८,  मो.नं. :-  ९८४१४३७८१४

.                   मातृका पोखरेल, फो.नं. ४६०१००९
                      मो.नं. ९८४१२८१७०५

.                     सुकन्या वाइबा, पारिजात स्मृति केन्द्र,               
     पारिजात मार्ग, १८६/५८,  म्हेपी, नयाँबजार, 
काठमाडौं,       फोन.नं. ४३५८२२३

No comments:

Post a Comment